BOER MEE

Word lid van onze coöperatie en koop een aandeel!

BOER MEE

Want samen, met de plant, geven we levensprocessen een plaats. Door mede-eigenaar te worden van de boerderij, draag je direct bij tot een duurzame landbouw, voeding en samenleving en krijg je een stem op de Algemene Vergadering. Sinds jaar en dag droomt Ourobouros al van een eigen bedrijfsgebouw. Een gebouw dat alle werkzaamheden centraliseert, vereenvoudigd & efficiënter maakt.
En ook een gebouw waar we onze hoevewinkel in kunnen vestigen, want we houden zo van het rechtstreekse contact met jullie, onze klanten.
Dit jaar zijn de eerste stappen gezet tot het neerzetten van die droom. De plannen werden getekend en de aanvraag tot vergunning is ingediend. We gaan ervoor om in 2022 het ondergrondse waterreservoir te installeren, als basis voor een duurzaam waterbeleid en de komende uitdagingen betreft de klimaatverandering in de landbouw.
We zoeken hiervoor 100 aandelen van €350, dus BOER MEE, of eigenlijk, BOUW MEE en dan zien we elkaar weldra op de jaarlijkse Algemene Vergadering, op onze velddagen, op onze zelfplukactiveiten, in onze veldwinkel en bij de opening van het bedrijfsgebouw :).

HOE WERKT HET?

Laat ons weten hoeveel aandelen je wil kopen.
en stort (een veelvoud van) 350 € aan Ourobouros cv,
met vermelding ‘Aandelen + naam‘ op BE68 0688 9877 3634
XXX
ONTVANG
XXX
een lidmaatschap in de vorm van een certificaat, iets om trots op te zijn!
een stem op de Algemene Vergadering, eentje die gehoord wil worden!
een cadeaubon ter waarde van twee kleine groentemanden van Ourobouros, omdat we onze waarde willen delen!
XXX
HOE
XXX
De statuten vind je hier!

VRAGEN & ANTWOORDEN

Door te kiezen voor de coöperatieve ondernemingsvorm verenigen boeren en betrokkenen zich. Niet alleen vanuit een ondersteunende rol maar echt vanuit gemeenschappelijke belangen. Net die samenwerking draagt bij aan een duurzame, sociale en warme samenleving. Het samen ondernemen, samen verantwoordelijkheid nemen en samen de meerwaarde delen, maakt de coöperatie een geschikt model om de gemeenschappelijke noden als mens op te lossen. Dit vertaalt zich in een multi-stakeholder coöperatie waarin verschillende soorten belanghebbenden, zoals medewerkers, klanten/sympathisanten,… zich verenigen in één onderneming.

Er zijn drie groepen vennoten:

  • C-vennoten: Zij hebben op het moment van de intekening de hoedanigheid van klant of sympathisant van Ourobouros cv.
  • W-vennoten: Zij zijn verbonden als werknemer, zelfstandige of via een dienstenovereenkomst met de vennootschap en worden als werkende vennoot aanvaard nadat ze minimum één landbouwseizoen hebben meegewerkt.
  • K-vennoten: De oprichters of werkende vennoten die minstens vijf (5) jaar W-vennoot zijn geweest.

 

Als de winst het toelaat, wordt deze meerwaarde ook uitgekeerd in een maximum dividend van 6%.
Zeg nu zelf, daar wil je toch gewoon mede-eigenaar van worden?

Je wordt uitgenodigd op onze Algemene Vergadering waarbij elk aandeel één stem heeft, begrensd tot 10% van het totaal vertegenwoordigd aantal stemmen in deze vergadering.

Je bepaalt mee de strategie en het algemeen beleid van Ourobouros cv.
Je verbindt je er ook toe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.

Alle beslissingen die gemaakt worden op de Algemene Vergadering zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen en voor zij die tegenstemmen.

Om C-vennoot te worden moet je minimum één C-aandeel aankopen. Eén C-aandeel heeft de waarde van driehonderdvijftig (350) euro.

Om W-vennoot te worden moet je minimum 5 W-aandelen aankopen. De waardering wordt bepaald voor 50% door de inbreng van een C-aandeel (driehondervijftig euro) en voor 50% door de waardering zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.

Om K-vennoot te worden moet je minimum 30 K-aandelen aankopen. De waardering wordt bepaald voor 50% door de inbreng van een C-aandeel (driehondervijftig euro) en voor 50% door de waardering zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.

Elke inbreng in geld wordt gestort aan Ourobouros cv, met vermelding ‘Aandelen + naam’ op BE68 0688 9877 3634.

De vennoten kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Dit kan aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.
De Raad van Bestuur beslist over de uittredingen en kan ervoor kiezen om slechts gedeeltelijke uittredingen toe te staan. Eventuele weigeringen tot gehele of gedeeltelijke uittredingen worden gemotiveerd. Dit kan onder meer zijn omdat deze uittredingen de continuïteit van Ourobouros cv in gevaar brengt.
Deze vrijwillige uittreding heeft uitwerking op de dag van beslissing van de Raad van Bestuur.

Voor iedere C-vennoot is dit scheidingsaandeel gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng.

Voor iedere W- en K-vennoot wordt het scheidingsaandeel bepaald door de waardering voor 50% door de inbreng van een C-aandeel (driehondervijftig euro) en voor 50% door de waardering zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.