Van jongs af aan was Karel gebeten door planten en kruiden. In 1999 liep zijn passie uit de hand met de oprichting van Ourobouros. Toen hij in 2003 in Dikkele startte, was dit het begin van een bloeiend biologisch tuinbouwbedrijf. Als pionier verdeelt hij nog steeds zijn aandacht tussen teelt, verkoop en visie. Met hart en ziel zoekt hij telkens weer naar unieke gewassen en neemt de vermeerdering en selectie onder zijn hoede.