Onze boerderij

Ourobouros is een kleinschalig biodynamisch tuinbouwbedrijf, jong, wild en ondeugend met zorg voor bodem, plant, dier en mens. Groenten, fruit en unieke gewassen rechtstreeks van het veld in uw groentemand. Producten vol leven, smaak en verfijning.

De coöperatie: Ourobouros werd opgericht in 2004 door Karel Houdmont, waar later zijn vrouw Sofie De Valck hem heeft vervoegd. Samen bouwden ze het bio-dynamische geïnspireerde tuinbouwbedrijf verder uit. Het werd al snel duidelijk dat Ourobouros meer is dan enkel een tuinbouwbedrijf dat teelt en handelt in groenten, pit- en kleinfruit. ‘Samen, met de plant, de levensprocessen een plaats geven’, dat is de missie van Ourobouros.
Voor Ourobouros gaat landbouw namelijk hand in hand met zorg. Zorg voor de plant, zorg voor de mens, zorg voor het dier en zorg voor de tijd.
Om dichter te komen bij hun missie, werd in 2015 de stap gezet naar een coöperatie. Het coöperatieve gedachtegoed is gebaseerd op gedeeld eigenaarschap, wat helemaal in de lijn ligt met hoe wij werken. Een medewerker krijgt verantwoordelijkheid, maar deelt die ook. Je onderneemt samen, en je deelt de meerwaarde ook.
Vanaf april 2021 wordt deze coöperatieve visie opengesteld voor klanten/sympathisanten via het kopen van aandelen, zodat er ook met hen een wederkerigheid kan ontstaan.

Biologisch-dynamische landbouw: Dit is een visie op landbouw die in de wereld werd gezet door de voordrachten reeks Vruchtbare Landbouw (1924) van Rudolf Steiner. Hierin staan bodemvruchtbaarheid en vitaliteit centraal. Deze methode en visie gaat een stuk verder dan de biologische landbouw. Belangrijk voor Ourobouros is de ervaring, verbinding en directe feedback van het land, eerder dan de kennis uit de boeken.

Bodemleven: Samen waarde creëren voor wat aanwezig is op Ourobouros, want wie zich gewaardeerd voelt, kan moeiteloos bergen verzetten. Dat geldt niet alleen voor de mens, maar ook voor de plant en haar bodem.
Dit vertaalt zich in een vitale bodem die de nodige voedingstoffen en vochtreserves voor de gewassen levert. Een ruime teeltrotatie met voldoende groenbemesters garandeert dat de grond niet wordt uitgeput en de gewassen op hun natuurlijk ritme kunnen ontwikkelen. Dit levert een grote variëteit op en een toename aan vitaliteit en weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Uiteindelijk haalt Ourobouros de vitaliteit uit deze gewassen: met hun wortels in de aarde verankerd, verzamelen ze smaak, met hun lover vergaren en transformeren ze de zonnekracht tot de voeding. Ourobouros kiest voor zaadvaste rassen, rassen die zich door eigen natuurlijke zaadproductie voortplanten.

Voeding voor individu, coöperatie en gemeenschap: Groenten uit volle, gezonde grond zitten boordevol smaak, levenskracht en voedingstoffen! Fysieke gezondheid gaat hand in hand met geestelijke gezondheid. Sinds 2020 staat de boerderij ook centraal in de begeleiding van mensen met een burn-out. Samen met de kracht van de natuur en de vaste groep medewerkers zorgt dit voor een begeleiding waarbij het proces dankzij de spiegeling met en in de natuur tijd krijgt om zich te ontplooien.
Dit is ook een gezonde voedingsbodem voor zowel onze individuele medewerkers als onze samenleving. En wat is een boerderij zonder ondersteunende gemeenschap? Niet alleen vanuit deze ondersteunende rol waardoor ze mee de duurzaamheid van Ourobouros garanderen, maar echt vanuit de gemeenschappelijke belangen. Het vertrouwen van zowel de vaste klanten en werknemers, de rijkgevulde groentemanden, de markt, de begeleiding van mensen met burn-out vormen het economische en sociale fundament om de boerderij tot een dynamische en gezonde plaats te behouden.

De Vroente

De Vroente ontstond zo’n 10 jaar geleden vanuit bioboerderijen De Zonnekouter, De Kollebloem en Ourobouros, bezield door het verlangen om hun louter economische samenwerking sociaal te gaan verdiepen.

Binnen dit verband maken boerderij bezoeken en gedeelde weekends ruimte voor het uitwisselen omtrent werking en visie, noden en dromen, economische en teelttechnische uitdagingen, en dit met plezier, een lach en een luisterend oor. Er wordt voor elkaar en mét elkaar geteeld, zonder daarbij de eigenheid van iedere boerderij uit het oog te verliezen. Tot op vandaag is dit verband gevat in de samenwerkingsstructuur van een coöperatieve.

Wat betekent dit concreet?

Jaarlijks wordt er samen een teeltplan opgesteld, rekening houdend met de eigenheid en kwaliteiten van iedere boer en boerderij. Dit levert een bijzonder divers aanbod op dat terecht komt in jouw gekende winkelrekken en groentepakketten.

De boeren stellen samen eerlijke prijs- en verkoopsafspraken op.

De Vroentewinkel in de Lousbergmarkt in de Gentse binnenstad. Leveringen gebeuren drie maal per week door de boerderijen zelf.

Het transport van al dat lekkers wordt gebundeld, dit spaart per jaar heel wat voedselkilometers uit.

De winkel vormt een verbindende schakel tussen de boer te velde en de klant in de stad. Aandacht voor het contact met klanten en een eerlijke, transparante communicatie over de herkomst van de gewassen blijft dan ook een belangrijke pijler.

Boeren met passie

OUROBOUROS nieuwtjes in je mailbox